Facebook Pixel
Nopea ja luotettava toimitus Toimitukset alkaen 5.90€! Ilmainen toimitus yli 85€ tilauksiin!
SOITA MEILLE +358 10 200 5980

Rekisteriseloste

Ladataan...

1.    Rekisterinpitäjä

iiVii Oy / Makrame.fi

Osoite: Loiskekuja 6B 22 01600 Vantaa

Puhelin: 045 206 7833

 

2.    Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

iiVii Oy / Makrame.fi

Puhelin: 045 206 7833

 

3.    Rekisterin nimi

Makrame.fi markkinointi-, asiakas- ja tilausrekisteri. Rekisterit muodostuvat useasta alirekisteristä

 

4.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuen asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on 

-       iiVii Oy:n ylläpitämien verkkokauppojen palveluiden tuottaminen, hallinta, laskutus, myynti ja tuotteiden tai palveluiden markkinointi

-       yhteydenpito asiakkaisiin

-       asiakassuhteiden hoito ja asiakasyhteydenpito

-       suoramarkkinointi

-       tarjonnan kohdistaminen

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-       henkilön nimi

-       yritys/organisaatio

-       yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),

-       verkkoyhteyden IP-osoite,

-       tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

-       tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

-        laskutustiedot

 

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun

 

-       asiakas rekisteröityy verkkokauppaan

-       asiakas tilaa uutiskirjeen

-       asiakas tilaa tuotetiedotteen

-       asiakas tekee tilauksen

-       asiakas osallistuu kyselyyn

-       asiakas osallistuu arvontaa tai kilpailuun

 

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Luottokaupassa Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta voidaan tarkistaa Asiakastieto Oy:n järjestelmästä. 

 

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

 

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9.    Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).